Uuden tuotteen suunnittelu

Tarvitsetko apua uuden tuotteen suunnittelussa? Olemme tukenasi kaikissa tuotekehitysprosessin vaiheissa esisuunnittelusta ja konseptoinnista prototyyppien suunnitteluun ja hankintaan, tuotesuunnitteluun, testaukseen sekä tuotantoonsiirtoon ja ylläpitoon. Halutessasi voit ulkoistaa meille koko tuotekehitysprosessin tai jonkin sen yksittäisen osan. Alta löydät tarkempaa tietoa palveluista, joita edellä mainittuihin tuotekehitysprosessin vaiheisiin liittyy.

Esisuunnittelu ja konseptointi

 

Tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa, kun ideaa lähdetään jalostamaan kohti konkreettista tuotetta, on ensin kartoitettava, mikä olisi paras toteutustapa tuotteelle. Tuotteesta riippuen tuoteidealle voi olla useita vaihtoehtoisia konsepteja eli toteutustapoja esim. muodon, materiaalien, koon ja/tai toimintojen suhteen. Lisäksi esimerkiksi tuotteen käyttötarkoitus tai -ympäristö voivat asettaa erilaisia vaatimuksia tai rajoitteita tuotteen suunnittelulle, ja tästä syystä tuotekehitysprosessi käynnistetään tyypillisesti esisuunnitteluvaiheella, jossa asetetaan raamit varsinaiselle suunnittelutyölle.

Tuotteen muotoa on hahmoteltu paperille mustekynällä.

Lue aiheeseen liittyvä blogiteksti

Mitä tietoja suunnittelutoimisto tarvitsee voidakseen suunnitella tuotteen?

Esisuunnittelu- ja konseptointivaiheessa asiantuntijamme arvioi tuoteideasi toteutettavuutta ja käy kanssasi läpi vaihtoehtoisia toteutustapoja sille. Vaiheeseen voi sisältyä myös tuotteen visuaalisen ilmeen konseptointia. Lisäksi esisuunnitteluvaiheeseen kuuluu usein ns. vaatimusmäärittely, jossa listataan kaikki ne asiat, jotka tuotteesi suunnittelussa tulee huomioida. Vaatimukset voivat liittyä esimerkiksi tuotteen kokoon, hintaan, toimintoihin, materiaaleihin, ulkonäköön tai käyttöympäristöön. Jos tuotetta on esimerkiksi tarkoitus käyttää pääsääntöisesti ulkona, asettaa tämä tiettyjä vaatimuksia tuotteen säänkestävyydelle, mikä tulee luonnollisesti ottaa huomioon tuotteen suunnittelussa mm. sen valmistusmateriaaleja valittaessa.

Prototyyppien suunnittelu ja hankinta

 

Uutta tuotetta kehitettäessä on yleistä, että tuotteesta valmistetaan yksi tai useampi prototyyppi. Prototyypin avulla voidaan esimerkiksi tehdä vertailuja eri toteutusvaihtoehtojen välillä, tarkastella tuotteen ominaisuuksia tai testata tuotteen toiminnallisuutta. Konkreettinen prototyyppi auttaa sekä suunnittelijaa että asiakasta hahmottamaan paremmin, täyttääkö lopullinen tuote sille asetetut vaatimukset.  Prototyypin avulla tuoteideaa on myös helpompi esitellä esimerkiksi rahoittajille.

Tarvitsetko tuotteen prototyypin? Meillä on pitkä kokemus prototyyppien suunnittelusta, ja huolehdimme puolestasi myös prototyyppien valmistuksen/hankinnan ja kokoonpanon. 

Insinööri suunnittelee led-valaisinta CAD-ohjelmalla.

Tuotesuunnittelu

 

Jotta tuote voidaan valmistaa, se pitää ensin suunnitella. Suunnittelutyö tapahtuu ns. CAD-ohjelmiston avulla, ja sen tuloksena syntyy tuotteen valmistamisessa tarvittava suunnitteludokumentaatio: tuotteen 3D-malli ja valmistuskuvat, osalistat sekä kokoonpanokuvat ja -ohjeet. Tätä prosessia, jossa tuoteidea konkretisoidaan suunnitteludokumentaation avulla sellaiseen muotoon, että tuote voidaan valmistaa, kutsutaan mekaniikkasuunnitteluksi. Laadukkaasti laadittujen suunnitteludokumenttien ansiosta tuote on helppo viedä tuotantoon.

Olemme toimintamme aikana suunnitelleet hyvin monentyyppisiä tuotteita yksinkertaisista kuluttajatuotteista monimutkaisiin teollisuusautomaatiolaitteisiin. Monipuolisuus onkin yksi tärkeimmistä vahvuuksistamme suunnittelutoimistona. Tutustu tarkemmin suunnittelemiimme tuotteisiin referenssisivullamme.

Toinen merkittävä vahvuutemme suunnittelukumppanina on se, että hallitsemme mekaniikkasuunnittelun lisäksi tuotannollistamisen sekä teknisen laskennan. Tuotannollistamisosaamisemme ansiosta osaamme huomioida tuotteen valmistettavuuden kannalta kriittiset seikat jo heti suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin tuotteen tuotantoonsiirtovaihe sujuu jouhevasti. Teknisen laskennan avulla tuotteen ominaisuuksia voidaan testata virtuaalisesti jo tuotteen suunnitteluvaiheessa ja siten varmistaa, että tuote toimii toivotulla tavalla. Tämä auttaa lyhentämään tuotekehitysprojektin kestoa ja sitä kautta myös madaltamaan sen kustannuksia. 

Tuotteesta ja asiakkaan tarpeista riippuen suunnitteluun voi sisältyä mekaniikkasuunnittelun lisäksi myös muunlaista suunnittelua, kuten visuaalista suunnittelua (teollinen muotoilu), käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelua (UI/UX), ohjelmisto- (SW), elektroniikka- (HW), automaatio- (PLC) tai pakkaussuunnittelua. Myös nämä suunnittelupalvelut saat meiltä.

Testaus

 

Ennen tuotteen tuotantoonsiirtoa tuotteelle tehdään useimmiten erilaisia testauksia, joilla varmistetaan, että se toimii suunnitellusti ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Useisiin tuotteisiin liittyy esimerkiksi tiettyjä direktiivejä ja standardeja, joiden mukaisuus täytyy todentaa testaamalla. Esimerkiksi sähkölaitteiden suunnittelussa ja testauksessa tulee aina huomioida ainakin sähköturvallisuuslain asettamat vaatimukset, minkä lisäksi vaatimuksia voi tulla mm. pienjännitedirektiivin ja laitekohtaisten standardien kautta. Turvallisuusvaatimuksiin liittyvän testauksen lisäksi testien avulla voi olla tarpeen todentaa, miten tuote reagoi erilaisiin kuormitustekijöihin kuten kosteuteen, lämpötilojen vaihteluun tai tärinään (ympäristötestaus) tai varmistaa, miten tuote tai sen yksittäiset osat toimivat (mekaniikka- ja tuotetestaus).

Ostaessasi testauspalvelut meiltä perehdymme ensin tuotteeseesi liittyviin direktiiveihin, standardeihin ja vaatimuksiin, ja laadimme sitten näiden tietojen pohjalta testaussuunnitelmat. Testien luonteesta riippuen toteutamme testit joko itse tai luotettavien testilaboratoriokumppaneidemme kautta. Kun testaukset on suoritettu, toimitamme sinulle tarvittavat raportit ja/tai yhteenvedon tehdyistä testeistä ja tarvittaessa autamme sinua tulosten tulkinnassa. Testiraportit muodostavat osan teknisestä tiedostosta (technical file), joka puolestaan on osa tuotteeseen liittyvää teknistä dokumentaatiota. Meiltä saat myös muut teknisen dokumentoinnin palvelut.

Tarjoamme testauspalveluita niin osana uuden tuotteen suunnitteluun liittyvää tuotekehitysprosessia kuin olemassa olevienkin tuotteiden vaatimustenmukaisuuden todentamiseen. Valitsemalla heti tuotekehitysprosessin alkumetreillä testausvaatimuksista hyvin kartalla olevan tuotekehityskumppanin varmistat, että tuotteeseen liittyvät vaatimukset huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa, jolloin testausvaiheessa vältytään ikäviltä yllätyksiltä.  

Mikäli tuotteesi kuitenkin on jo suunniteltu ja haluat varmistaa sen vaatimustenmukaisuuden ennen testausten järjestämistä, käymme läpi tuotteeseen liittyvät vaatimukset ja varmistamme niiden täyttymisen perehtymällä tuotteen suunnitteludokumentaatioon. Mikäli havaitsemme tuotteen suunnittelussa sellaisia ongelmia, joiden takia tuote ei täytä siihen liittyviä vaatimuksia, teemme sinulle tarjouksen tarvittavien muutostöiden toteutuksesta (tai konsultoimme yrityksesi suunnitteluosastoa asiassa), jonka jälkeen tuotteelle voidaan järjestää tarvittavat testaukset.  

Tuotantoonsiirto ja ylläpito

 

Kun tuote on valmis valmistettavaksi / siirrettäväksi massatuotantoon, valitsemme sille sopivan valmistajan maailmanlaajuisesta tavarantoimittajaverkostostamme ja pyydämme tarjoukset tuotteen/osien ja tuotannossa mahdollisesti tarvittavien muottien valmistuksesta sekä tuotteen kokoonpanosta, mikäli kyseessä on useasta osasta koostuva tuote.

Valittuamme sopivan valmistajan (ja mahdollisen kokoonpanijan) huolehdimme tarvittavat muottihyväksynnät ja konsultoimme tehdasta tuotannon käynnistysvaiheessa. Tarvittaessa olemme fyysisesti paikalla tehtaalla seuramassa, että tuotannon käynnistysvaihe sujuu ongelmitta.

Massatuotantona valmistettavien tuotteiden/osien tuotanto käynnistetään tyypillisesti valmistamalla ensin pienempi esisarja, jonka jälkeen tarkastetaan, että tuote on kaikin puolin odotusten mukainen. Varsinainen massatuotanto käynnistyy onnistuneen esisarjan valmistamisen jälkeen. Tuotannosta saapuville osille suoritetaan laatimiemme ohjeiden mukainen vastaanottotarkastus joko meidän tai mahdollisen muun kokoonpanijan toimesta, minkä jälkeen osat tai koottu tuote toimitetaan sinulle.

Meiltä saat myös tuotannon ylläpitopalvelut. Mikäli tuotteesi valmistuksessa ilmenee esimerkiksi joitain ongelmia, toimimme halutessasi yhteyshenkilönä tehtaaseen päin ja autamme tehdasta ongelmien ratkaisemisessa.

Jossain vaiheessa tuotteen elinkaarta tuotetta voi olla tarpeen päivittää esimerkiksi ulkonäön, ominaisuuksien tai valmistusmenetelmän osalta. Autamme sinua mielellämme myös olemassa olevan tuotteen jatkokehittämisessä.

Kiinnostuitko uuden tuotteen suunnitteluun liittyvistä palveluista? Ota yhteyttä alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse sales@optotec.fi tai puhelimitse 040 632 9649.

Ota yhteyttä