Tekninen laskenta

Tuotteiden materiaalit ja muut ominaisuudet sekä tuotteen käyttökohteet ja -ympäristö asettavat monenlaisia vaatimuksia tuotteen toimivuudelle ja kestävyydelle. Vaativiin käyttökohteisiin tulevien laitteiden toimivuus, kestävyys ja turvallisuus voidaan varmistaa jo suunnitteluvaiheessa ennen tuotteiden valmistamista ja käyttöönottoa erilaisten teknisen laskennan menetelmien, kuten lujuuslaskennan sekä virtaus- ja lämpösimuloinnin avulla.

Keskeiset hyödyt

 

Simulointien keskeisin hyöty on se, että niiden tekeminen on huomattavasti nopeampaa kuin fyysisten prototyyppien rakentaminen. Kun tuotteen toiminnan tai kestävyyden kannalta kriittiset ongelmakohdat havaitaan jo suunnitteluvaiheessa, vältytään turhilta prototyypeiltä ja saadaan minimoitua esituotantoerien määrä, mikä puolestaan nopeuttaa tuotekehitysprojektia ja pienentää sen kokonaiskustannuksia.

Teknisen laskennan tarjoamat hyödyt eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään suunnitteluvaiheissa olevien tuotteiden ongelmien paikantamiseen, vaan sen avulla voidaan tutkia myös olemassa olevien tuotteiden ominaisuuksia. Saatua tietoa voidaan hyödyntää tuotteen edelleenkehittämisessä, jonka seurauksena voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä esimerkiksi laitteen käyttöiän pitenemisen ja/tai huoltokustannusten pienenemisen muodossa.

Käytetyt menetelmät

 

Teknisen laskennan keskeisimmät osa-alueet ovat lujuuslaskenta sekä virtaus- ja lämpösimulointi. Lujuuslaskennassa selvitetään laitteen kestävyyttä, turvallisuutta ja käytettävyyttä esimerkiksi väsymis-, pudotus- tai iskuanalyysien avulla. Väsymisanalyysillä kartoitetaan, miten tuotteen materiaalit kestävät niihin kohdistuvaa kuormitusta. Pudotus- ja iskuanalyysien avulla kartoitetaan laitteen kestävyyttä, ja niiden päätavoite on minimoida rikkova testaus.

Virtaus- ja lämpösimuloinnilla puolestaan tutkitaan kaasujen ja nesteiden käyttäytymistä sekä lämmön siirtymistä ja vaikutuksia tutkittavassa laitteessa tai prosessissa. Virtaus- ja lämpöanalyysien avulla voidaan havaita mm. mahdolliset ongelmakohdat laitteen kotelointi- tai tuuletinratkaisuissa sekä lämpölaajenemisen aiheuttamat jännitykset.

 

Kiinnostuitko Tekninen laskenta -palvelusta? Kysy lisää alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse sales@optotec.fi tai
puhelimitse 040 632 9649.

Ota yhteyttä