Paljonko tuotteen suunnittelu maksaa?

Asiantuntijapalvelun hinta on asia, joka luonnollisesti kiinnostaa yleensä palvelun ostamista harkitsevia asiakkaita, mutta josta ei kuitenkaan usein löydy tietoa asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten verkkosivuilta. Myöskään Optotecin verkkosivuilta ei löydy palveluiden hintatietoja.  Miksi näin?

Vastaus on hyvin yksinkertainen: koska tuotekehitysprojektit ovat keskenään niin erilaisia, ettei palvelujen vakiohinnoittelu vain ole mahdollista. Siinä missä esimerkiksi hieroja pystyy suhteellisen mutkattomasti määrittämään, paljonko hän veloittaa vaikkapa tunnin hieronnasta, on tuotekehitysprojektien hinnoittelu huomattavasti haastavampaa. Toki tuotekehitysprojektienkin hinnoittelu yleensä pohjautuu tiettyyn tuntihintaan, mutta se, paljonko tietyn tuotteen suunnittelu kokonaisuudessaan maksaa, riippuu kuitenkin useista eri tekijöistä.

Kun asiakas, jolla on tuoteidea, kysyy meiltä, paljonko idean toteutus eli tuotteen suunnittelu mahtaa maksaa, emme oikeastaan koskaan voi antaa hänelle vastausta suoralta kädeltä. Käytännössä se, mistä asiakas suunnittelutoimistolle maksaa, on asiantuntijan aika ja osaaminen. Se, paljonko aikaa ja millaista osaamista jonkin tietyn tuotteen suunnittelu vaatii, riippuu aina suunniteltavan tuotteen ja projektin luonteesta. 

Tässä blogitekstissä avaamme keskeisimpiä tuotekehitysprojektin hintaan vaikuttavia tekijöitä, joita ovat: 

  1. Suunniteltavan tuotteen luonne ja vaatimukset
  2. Suunnitteluprojektin luonne ja sisältö
  3. Hinnoittelumalli
  4. Rahoitusmahdollisuudet

 

1. Suunniteltavan tuotteen luonne ja vaatimukset

Siihen, paljonko tietyn tuotteen suunnittelu maksaa, vaikuttaa ensinnäkin se, millainen tuote on kyseessä ja mitä asiakas suunnittelutyöltä tarkalleen ottaen odottaa. Yksinkertainen, yksiosainen tuote on usein helpompi ja nopeampi suunnitella kuin monimutkainen, useista eri komponenteista koostuva tuote.  

Tuotteen suunnittelun edellyttämään työmäärään ja erikoisosaamiseen vaikuttavat olennaisesti myös tuotteen vaatimukset, eli esim. tuotteen käyttötarkoitus, käyttökohde tai valmistusmenetelmä. Toiset tuotteet vaativat esimerkiksi tiettyjen standardien tuntemusta, massiivista testaamista tai erilaisten viranomaisten hyväksyntöjä, mikä nostaa projektiin sisältyvää työmäärää ja siten projektin kokonaishintaa.

Myös sillä on olennainen vaikutus hintaan, onko suunnittelutyön tuloksena tarkoitus syntyä prototyyppi vaiko kaikin puolin tuotantovalmis tuote. Pelkän prototyypin suunnittelu ei luonnollisestikaan vaadi niin paljoa aikaa kuin esimerkiksi massatuotantoon menevän kaupallisen tuotteen suunnittelu. 

2. Suunnitteluprojektin luonne ja sisältö

Toinen asia, jolla on keskeinen merkitys suunnittelutyön kokonaishintaan, on suunnitteluprojektin luonne, eli se, kuinka laaja, haastava ja kiireinen projekti on kyseessä. Voidaksemme antaa hinta-arvion tuotekehitysprojektille, tuotteen luonteen lisäksi meidän tulee siis tietää myös se, mitä projektin hintaan tarkalleen ottaen on tarkoitus sisältyä ja mitä ei, millaisia asiantuntijoita (ja kuinka monta) projektiin tarvitaan ja millainen on projektin aikataulu. Suppeammat, esimerkiksi pelkän mekaniikkasuunnittelun kattavat suunnitteluprojektit hoituvat usein yhdeltä mekaniikkasuunnittelijalta, kun taas laajempiin, koko tuotekehitysprosessin kattaviin tuotekehitysprojekteihin voidaan tarvita kokonainen projektitiimi ja monenlaista erikoisosaamista. Jos suunnittelutyön aikataulu on kiireellinen, tämä voi edellyttää työn jakamista useammalle suunnittelijalle tai ylitöiden tekemistä, mikä luonnollisesti nostaa suunnittelutyön kokonaishintaa.

3. Hinnoittelumalli

Suunnittelutyön hintaan voi vaikuttaa tuotteen ja projektin luonteen lisäksi se, millaista hinnoittelumallia työssä noudatetaan. Suurin osa suunnitteluprojekteista tehdään tuntipohjaisella hinnoittelulla, mutta myös kiinteä hinta eli ns. urakkahinnoittelu voi tulla kyseeseen. 

 

Kiinteähintaisen tarjouksen tekeminen edellyttää suunnittelutoimistolta kohtalaisen tarkkaa arviota projektiin kuluvasta työmäärästä, ja koska tarkkojen arvioiden tekeminen suunnittelutyössä on usein hyvin haastavaa, lisätään kiinteähintaisen projektin hintaan tietty marginaali, jolla pyritään minimoimaan mahdollisen työmääräylityksen riski.

Lisäksi kiinteähintaisen tarjouksen tekeminen edellyttää, että projektin vaatimukset ja tarkka sisältö lyödään lukkoon tarjousvaiheessa, jolloin muutokset vaatimuksissa eivät ehkä suju mutkattomasti, vaan ne käsitellään erikseen ja niistä voi tulla lisähintaa. Näin ollen urakkapohjaisesti hinnoiteltu projekti tulee lähtökohtaisesti asiakkaalle kalliimmaksi kuin tuntipohjaisesti hinnoiteltu.

4. Rahoitusmahdollisuudet

Tuotekehitysprojektin hintalappuun vaikuttaa luonnollisesti myös se, onko projektiin saatavilla mitään rahoitusapua. Optotec on esimerkiksi Business Finlandin innovaatiosetelin sekä ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden palveluntarjoaja. Mikäli tuotteen kehittämiseen on mahdollisuus käyttää  Business Finlandin innovaatioseteliä, asiakas maksaa esimerkiksi 5000 euron tuotekehitysprojektista vain 1000 euroa, eli kyse on varsin merkittävästä säästöstä.

Lue lisää innovaatiosetelin myöntämisehdoista verkkosivuiltamme https://www.optotec.fi/innovaatioseteli/. Tarkempaa tietoa ELY-keskuksen tarjoamasta rahoituksesta löydät täältä: https://www.optotec.fi/optotecista-ely-keskuksen-yritysten-kehittamispalvelujen-palveluntuottaja/.

Mikäli sinulla on tuoteidea ja pohdit, paljonko tuotteen suunnittelu tulisi maksamaan, ota rohkeasti meihin yhteyttä, niin käydään yhdessä läpi tuotteen ja projektin speksit, hinnoittelumalli sekä mahdolliset rahoitusvaihtoehdot, jonka jälkeen teemme sinulle tarjouksen. Tarjous ei sido sinua mihinkään, eli voit tutustua siihen kaikessa rauhassa ja päättää sitten, haluatko edetä tuoteideasi toteutuksessa seuraavaan vaiheeseen.

Jaa Somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn