Optotecistä ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelujen palveluntuottaja

Optotec Group Oy on hyväksytty palveluntuottajaksi ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelujen Konsultointi-palveluun. Yrityksen kehittämispalvelujen tarkoituksena on mm. tukea pk-yritysten kasvua ja kehittymistä, kannustaa yrityksiä käyttämään ulkopuolista apua ja kehittämään toimintaansa sekä tarjota nopea apu kehittämisen alkuun. Optotecin tarjoaman Konsultointi-palvelun teemana on innovaatioiden kaupallistaminen. Palvelun tavoitteena on antaa asiakkaalle eväitä innovaatioiden hyödyntämiseen sekä niiden menestyväksi liiketoiminnaksi muuttamiseen. Palvelun kohderyhmään kuuluvat niin toimintansa vakiinnuttaneet kuin toimintaansa aloittelevat pk-yritykset, joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan ja jotka haluavat innovaatioon pohjautuen luoda uutta kasvavaa liiketoimintaa ja/tai uudistaa tuote- ja/tai palvelukonseptia.

Innovaatioiden kaupallistamisen osalta autamme mielellämme asiakkaitamme esimerkiksi erilaisten tuotekehitykseen liittyvien selvitysten tekemisessä. Konsultointi voi pitää sisällään esimerkiksi tuotteen ideointia, tuoteidean toteutettavuuden arviointia, tuotteen konseptointia tai tuotteen valmistushinnan määritystä.

Palvelun kesto on 2-5 päivää yhdellä päätöksellä, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä ja yritykselle voidaan myöntää yhteensä 15 konsultointipäivää kolmen vuoden aikana.

Yritysten kehittämispalvelujen toimintamalli on seuraavanlainen:

  1. Yritys määrittelee kehittämistarpeensa ja tekee ELY-keskukselle hakemuksen Yritysten kehittämispalveluista.
  2. ELY-keskus arvioi tukikelpoisuuden ja päätöksen ollessa myönteinen tilaa palvelun palveluntuottajalta.
  3. Palveluntuottaja toteuttaa palvelun.
 
Kysy lisää asiantuntijaltamme numerosta 040 134 6962 tai ota yhteyttä ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelujen yhteyshenkilöihin.
 
Lisätietoa palvelusta löydät ELY-keskuksen verkkosivuilta