Onko asiakkailla toteuttamiskelvottomia tuoteideoita?

Saamme säännöllisesti yhteydenottoja henkilöiltä, joilla on jokin tuoteidea, muttei sen toteutukseen tarvittavaa osaamista. Tuoteideat ovat usein saaneet alkunsa arkisissa tilanteissa, joissa on havaittu jokin ongelma, johon mikään markkinoilla oleva tuote ei tunnu tarjoavan ratkaisua. Mutta onko asiakas koskaan lähestynyt meitä toteuttamiskelvottomalla tuoteidealla?

Vastaus on lyhykäisyydessään ”ei”. Toisinaan idea saattaa syystä tai toisesta olla toteuttamiskelvoton sellaisenaan, mutta se ei tarkoita, etteikö siitä voisi tehdä toteuttamiskelpoista. Terminähän toteuttamiskelvoton tarkoittaa jotain, mikä on mahdotonta toteuttaa, mutta toteuttamiskelpoisuutta voi pohtia monelta kantilta. Onko tuote valmistusteknisesti mahdollista toteuttaa? Onko sille olemassa tarpeeksi kysyntää, jotta se kannattaa toteuttaa? Uuden tuotteen suunnittelu aloitetaankin usein ns. toteutettavuustutkimuksella, jossa voidaan selvittää esimerkiksi tuoteidean potentiaalia ja tapoja viedä sitä eteenpäin.

Idea muovautuu suunnittelun edetessä

Vaikka jokin idea ei ole heti ja helposti toteutettavissa, se ei automaattisesti tarkoita, että se olisi toteuttamiskelvoton. Varsinkin täysin uuden tuotteen suunnittelussa on tavallista, että ideat ovat lähtötilanteessa lennokkaita ja tuotteeseen haluttaisiin sisällyttää paljon hienoja ominaisuuksia. Tämä on pelkästään hyvä asia, sillä monet ”perusjutut” on jo keksitty, jolloin uusi ja erilainen idea voi olla juuri se ratkaiseva tekijä, jonka ansiosta syntyy jotain täysin uutta.

Kun suunnitellaan jotain uutta, suunnittelun edetessä tuotteen lopullinen käyttötapa ja käyttökohde tarkentuu. Tässä vaiheessa yleensä osa halutuista ominaisuuksista ei enää vastaa käyttötarkoitusta ja ne saatetaan korvata jollain sopivammalla. Samalla selkenee valmistuskustannuksien suuruusluokka, joka osaltaan voi pakottaa karsimaan joitain ideoita pois. Todella hyvä käytännön esimerkki on ajoneuvoteollisuus, jossa autonäyttelyissä autovalmistajat esittelevät uusia futuristisia automalleja, joissa on erikoisia muotoja ja innovatiivista teknologiaa. Samaisen auton päätyessä tuotantoon ja autokauppaan asti on lopullinen myytävä tuote paljon hillitympi ja käytännöllisempi.

Villi idea haastaa suunnittelijan

On kuitenkin tilanteita, joissa jokin villi ja erikoinen idea on alusta asti ”se juttu”. Näissä tapauksissa suunnittelija pääsee toden teolla käyttämään luovuuttaan, jotta idea saadaan toteutettua kohtuullisin kustannuksin ja olemassa olevilla valmistusmenetelmillä. Useissa tapauksissa jokin osa-alue vaikuttaa selkeältä ja helpolta, mutta osa-alueiden muodostama kokonaisuus nähdään haastavana. Esimerkiksi tietyn komponentin suuri koko aiheuttaa ongelmia toisen komponentin asennuksen kanssa.

Usein paras lopputulos tuleekin tekemällä pieniä kompromisseja eri toteutusvaihtoehtojen välillä. Käytännössä pyritään poimimaan eri vaihtoehdoista hyviä puolia ja muodostamaan niistä yksi uusi vaihtoehtoinen toteutustapa. Tämä voi tarkoittaa erilaisten valmistustapojen ja materiaalien yhdistämistä tai vaikkapa valmiiden ostettavissa olevien osien hyödyntämistä.

Kysymykseen, onko asiakkailla koskaan toteuttamiskelvottomia tuoteideoita, voidaan siis hyvällä omallatunnolla vastata, että toteuttamiskelvottomia ideoita ei ole. Ideat vaativat joka tapauksessa aina jatkokehitystä, oli idea miten hyvä tahansa, ja tähän työhön meillä tuotekehityksen asiantuntijoilla on keinoja ja työkaluja suuri määrä.

Jaa Somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn