Mitä tietoja suunnittelutoimisto tarvitsee voidakseen suunnitella tuotteen?

Suunnittelutoimistona tehtävämme on kehittää ideoita tuotteiksi. Suunnitteluprojektin startatessa kaikille tuttuja ja tärkeimpiä kysymyksiä ovat esimerkiksi, mitä tuote tekee, miten sitä käytetään, mitä se tulee maksamaan, miten se valmistetaan… Kuten minkä tahansa asian suunnittelu, oli se sitten lomamatka, asunnon osto tai mekaniikkasuunnitteluprojekti, tarvitaan lähtötietoja ja taustatutkimusta, jotta lopputuloksesta saadaan halutunlainen. Tietoa tulee siis olla riittävän paljon ja sitä on myös tarvetta tarkentaa projektin aikana, sillä usein esimerkiksi 3D-mallin näkeminen ensimmäistä kertaa herättää uusia ideoita ja parannusehdotuksia aiempiin suunnitelmiin.

 

Millaisia tietoja suunnitteluprojektissa sitten tarvitaan? Etenkin täysin uuden tuotteen suunnitteluun tarvitaan tietoa, lähtien kustannuksista, aikataulusta, materiaalivalinnoista, valmistustekniikoista, tuotteen käyttökohteesta, käyttötavasta ja tuotteeseen halutuista ominaisuuksista. Voisi jopa sanoa, että mitä enemmän tietoa on, sen parempi. Tällä on kuitenkin varjopuolensa, sillä liian suuri tietomäärä voi aiheuttaa sen, että lopputulos on liian kallis ja monimutkainen, jos siihen yritetään sisällyttää mahdollisimman paljon kaikkea. Tästä syystä aluksi on hyvä jäsennellä projektiin liittyviä tietoja siten, että selvitetään, mitkä ovat tärkeimpiä huomioitavia seikkoja. Helppo tapa on jakaa projektin lähtötiedot kolmeen ryhmään: pakolliset vaatimukset, vähimmäisvaatimukset ja toiveet.

Pakolliset vaatimukset

Pakolliset vaatimukset ovat suunnitteluun vaikuttavia seikkoja, joiden on päätetty olevan kaikista tärkeimpiä. Tähän kategoriaan nostetaan yleensä kustannuksiin, aikatauluun, toiminnallisuuteen ja käyttöolosuhteisiin liittyvät vaatimukset. Esimerkiksi ulkona käytettävään tuotteeseen kirjattaisiin pakollisena vaatimuksena, että tuotteen tulee olla vedenpitävä. Suunnitteluvaatimukseksi puettuna tämä tarkoittaisi mm. sitä, että tuotteen tulee täyttää IPX7-luokituksen kriteerit. Pakolliset, tarkasti rajatut vaatimukset ovat hyviä tärkeimpien ominaisuuksien määrittelyyn, mutta ne toki rajaavat suunnittelun muita osa-alueita, sillä esimerkiksi tietty materiaalivaatimus voi rajata tiettyjä valmistustekniikoita pois ja tämä puolestaan voi vaikuttaa muun muassa tuotteen valmistuskustannuksiin.

Vähimmäisvaatimukset

Vähimmäisvaatimukset ovat niin ikään tärkeitä, mutta niissä on usein hieman löysempi rajaus siitä, miten vaatimus toteutetaan. Esimerkiksi teräsrakenteisen pöydän suunnittelussa voitaisiin asettaa vähimmäisvaatimukseksi, että pöydän tulee kestää 100 kilogramman paino. Tämä ei poissulje sitä, etteikö pöytä voisi olla kestävämpikin, jos se muista syistä tulee tehtyä kestävämmäksi. Vastaavasti jonkin tuotteen kohdalla voitaisiin asettaa jollekin mitattavalle suureelle, kuten kokonaispainolle tai valmistuskustannuksille yläraja. Ylä- ja alarajojen määrittely on hyvä keino luoda vaatimuksia tuotteelle, sillä se ei rajaa muita suunnittelun osa-alueita kovin paljoa.

Toiveet

Toiveet ovat niitä ominaisuuksia, joita tuotteeseen olisi kiva saada, mutta jotka eivät ole välttämättömiä. Tähän kategoriaan on vaikeaa määritellä esimerkkejä, sillä toiveet riippuvat täysin tuotteesta ja asiakkaasta. Tässä kohtaa voitaisiin mainita vaikkapa ulkonäkö, huoltotoimenpiteiden helppous tai yhteensopivuus muiden tuotteiden kanssa, mutta ihan yhtä hyvin ne voisivat toisessa projektissa olla pakollisia vaatimuksia. Toiveet on priorisoitu siten, että ne toteutetaan, mikäli se on muiden vaatimusten ohessa mahdollista ja järkevää.

Voidaan siis todeta, että suunnitteluprojektissa tarvittava tietomäärä on suuri. Mutta ei huolta, asiakkaana sinun ei tarvitse kuitenkaan tietää valmiiksi kaikkea. Me osaamme kyllä kysyä oikeat kysymykset ja laittaa pyörät pyörimään.

Jaa Somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn