Mitä dokumentteja valmistava yritys tarvitsee voidakseen valmistaa tuotteen?

Kun idea uudesta tuotteesta syntyy, haluaisi tuotetta päästä mahdollisimman pian hypistelemään ja testaamaan käytännössä. Kun halutaan muuntaa idea fyysiseksi, käsin kosketeltavaksi tuotteeksi, ei kuitenkaan voida kulkea suorinta tietä konepajalle tai vaikkapa 3D-tulostimen luo. Jokainen idea vaatii suunnittelua, jotta ideasta saadaan tuote, joka toimii käytännössä samalla tavalla kuin teoriassa ja joka on ylipäätään mahdollista valmistaa. Mutta älä anna alkuinnostuksen hiipua, me olemme tässäkin tilanteessa ammattilainen apunasi.

Valmistustavalla on väliä

Jos pysytään alkuvaiheessa, eli ”ideasta tuotteeksi” -vaiheessa, suunnittelu lähtee liikkeelle siitä, että selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa, mitkä ovat tuotteen tärkeimmät piirteet ja mitä tuotteelta odotetaan. Kun halutut toiminnot ja ominaisuudet on listattu, voidaan selvittää sopivin valmistustapa, jolla tuote on mahdollista valmistaa. On myös hyvä muistaa, että prototyypin valmistustapa voi hyvinkin olla täysin eri kuin lopullisen tuotteen, sillä yksittäisiä kappaleita voi olla järkevämpi koneistaa tai 3D-tulostaa, kun taas suuri määrä tuotteita voi olla järkevämpi valmistaa ruiskuvalumuoteilla tai muilla massatuotantomenetelmillä.

Valmistustapojen edut ja rajoitteet vaikuttavat tuotteen suunnitteluun

Valmistustapa selvitetään yleensä suunnittelun alkuvaiheessa, sillä valmistustapoja on monia ja jokaisessa on omat etunsa ja rajoitteensa, jotka vaikuttavat olennaisesti siihen, miten tuote kannattaa suunnitella. Esimerkiksi koneistuksessa on vaikeaa tai mahdotonta tehdä muotoja niin sanotusti ”mutkan taakse”, kuten vaikkapa pienestä reiästä käsin tuotteen sisäpuolisia muotoja, kun taas 3D-tulostuksessa jopa tällaiset muodot ovat mahdollisia. 3D-tulostuksen merkittävimmät rajoitteet ovat esimerkiksi muovitulosteen kestävyys verrattuna metalliseen koneistusosaan, tai kappaleen äärimitat, sillä tulostimen fyysinen koko rajoittaa sitä, kuinka suuren kappaleen pystyy tulostamaan. Ruiskuvalumuotissa melko monimutkaisetkin muodot ja suurikokoiset kappaleet ovat mahdollisia, mutta tämä johtaa monimutkaiseen muottiin ja suurempiin valmistuskustannuksiin. Valmistustavan valinta ja tuotteen lopullinen ulkonäkö ja toimivuus ovat siis monen tekijän summa.

3D-mallin merkitys korostuu suunnitteluvaiheessa

Olipa valittu valmistustapa mikä tahansa, valmistava yritys tarvitsee aina valmistuspiirustukset ja 3D-mallin. Kuten varmasti jokainen on huomannut, ideaa toiselle ihmiselle selittäessä ei idea aukea ikinä juuri samalla tavalla kuin sen itse on ajatellut. Tässä kohtaa etenkin 3D-malli on äärimmäisen tehokas tapa saada asiakkaalle ja suunnittelijalle yhteinen käsitys ja ymmärrys tuotteesta. 3D-mallin avulla asiakas pystyy näkemään, kuinka suunnittelija on idean ymmärtänyt ja tätä kautta ideaa voidaan yhdessä kehittää juuri halutunlaiseksi. Kun 3D-malli on kunnossa, voidaan luottaa myös siihen, että valmistava yritys näkee tuotteen samalla tavalla.

Kun suunnittelija on tehnyt 3D-mallin valmiiksi, tehdään myös piirustukset, josta löytyy tiedot muun muassa materiaalista ja pintakäsittelystä. Lisäksi piirustuksissa kerrotaan tärkeimpien piirteiden ja muotojen tarkat mitat ja se, paljonko tietyt mitat saavat poiketa ilman että se vaikuttaa tuotteen toimintaan. Koska täydellisen tarkka valmistus on kallista, on turhaa tehdä esimerkiksi sadasosamillin tarkkuudella mitta sellaiseen paikkaan, jossa sillä ei ole merkitystä. Kun dokumentaatio on tehty, tiedostot lähetetään valmistavalle yritykselle.

3D-mallin merkitys korostuu myös nykyaikaisissa valmistusmenetelmissä

Nykyään useiden työstökoneiden ollessa tietokoneohjattuja 3D-mallin merkitys valmistuksessa korostuu, sillä sen avulla valmistava yritys luo koneistuslaitteelle tai 3D-tulostimelle ohjelman, joka ohjaa konetta tekemään juuri sellaisen kappaleen kuin on suunniteltu. Piirustusta tarvitaan tämän jälkeen siihen, että voidaan tarkistaa tärkeimpien mittojen ja muotojen olevan sellaiset kuin on haluttu ja että esimerkiksi todella tarkat mitat ovat sallittujen vaihteluiden rajoissa.

Dokumentaation määrä kasvaa projektin edetessä

Käytännössä dokumentteja ei siis tarvita paljoa, mikäli tuote on yksinkertainen, kuten vaikkapa levystä leikattu osa tai koneistettu osa. Mikäli tuote koostuu useammasta osasta, tulee kuvioon mukaan luonnollisesti kokoonpanoon liittyvä ohjedokumentti, jotta tuote osataan kasata oikein.

Mikäli kyseessä on sähkölaite, prototyyppivaiheessa pärjätään, kun lisäksi tehdään esimerkiksi sähkökaaviokuva, eli sähköisten osien kytkentäohje sekä mahdollisesti testausohje. Huomioitava on myös erilaiset standardit ja direktiivit sekä niiden sisältämät viralliset selvitykset ja testit laitteiden turvallisuuteen liittyen, mutta nämä ovat usein ajankohtaisia vasta kun tuotetta halutaan myydä asiakkaille. Direktiivit ja viralliset testit voivat kuulostaa monimutkaiselta, mutta tässäkään ei tarvitse jäädä yksin, sillä meiltä löytyy osaamista myös tähän aiheeseen.

Ota siis rohkeasti yhteyttä niin katsotaan, miten voisimme auttaa sinua kehittämään ideasi tuotteeksi. Olipa kyseessä sitten simppeli apuväline tai mullistava keksintö, me autamme idean kehittämisessä, valmistustavan selvittämisessä, dokumentaatiossa sekä valmistavan yrityksen kanssa toimimisessa. Toisin sanoen kaikessa, mitä matkalla ideasta tuotteeksi tuleekin vastaan.

Jaa Somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn