Missä tilanteissa tuotteen jatkokehitys on järkevää?

Harva tuote säilyy täysin muuttumattomana ajan saatossa, sillä uudistuminen ja jatkuva parantaminen ovat nykyaikana tärkeitä toimenpiteitä etenkin kovasti kilpailluilla aloilla. Vaikka tuotteen ominaisuuksien parantaminen voi olla asiakkaan näkökulmasta ensisijainen jatkokehityskohde, yritystoiminnassa kustannukset ovat aina suurennuslasin alla, ja siitä syystä yleisimmät jatkokehityskohteet löytyvät usein juuri kustannuksiin liittyvistä tekijöistä.

Kustannussäästöt motivoivat jatkokehitykseen

Kun tuotteen kustannuksia halutaan vähentää, lähdetään usein liikkeelle valmistusprosessin kehittämisestä. Syy tähän on se, että valmistuskustannukset ovat yksi suurimmista tuotteen lopulliseen hintaan vaikuttavista tekijöistä. Tuotteen valmistus koostuu useista eri vaiheista, ja jokaisesta on mahdollista löytää parannuskeinoja, muun muassa materiaalivalintojen, valmistustekniikoiden ja osien kokoonpanon kautta. Etenkin kun valmistetaan samaa tuotetta suuria määriä, pienetkin parannukset voivat tuoda suuria säästöjä.

Tuotteen materiaalia kannattaa pohtia ennakkoluulottomasti, sillä vaihtamalla kaikki tai edes osa materiaaleista toiseen voidaan löytää uusia vaihtoehtoja valmistustekniikoihin tai säästää raaka-ainekustannuksista. Esimerkiksi vaihtamalla joitain osia metallista muoviin säästetään raaka-ainekustannuksissa ja saadaan tuotteesta kevyempi. Siinä missä yleisin metalliosien valmistustekniikka on koneistus, voi muovisia osia valmistaa nopeasti suuria määriä erilaisilla valumenetelmillä. Valumenetelmät tulevat usein sitä halvemmaksi, mitä suuremmista tuotantomääristä on kyse, kun taas yhden osan koneistus maksaa lähes saman verran, valmistettiinpa osia sitten 100 tai 10 000 kappaletta.

Cost reduction v2 (1)

Osien valmistuksen ohella myös osien yhdistäminen valmiiksi tuotteeksi vaikuttaa suuresti tuotteen lopullisen hinnan muodostumiseen. Tapahtuipa osien kokoonpano automatisoidusti tai työntekijän toimesta, kokoonpanon tehostaminen on usein hyvä jatkokehityskohde tuotteen kustannusten vähentämiseksi. Selkeitä kehityskohteita voisi olla usean osan kokonaisuuden yhdistäminen yhdeksi osaksi tai osien muotoilun ja koon muuttaminen siten, että ne on helpompi yhdistää toisiinsa. Osista voidaan suunnitella sen muotoisia, että niiden kokoaminen väärässä järjestyksessä tai väärinpäin ei onnistu, jolloin turhan työn ja viallisten tuotteiden määrä vähenee.

Kilpailu asiakkaista pitää pyörät pyörimässä

Kuten todettu, kustannukset ovat usein järkevä syy jatkokehittää tuotetta. On kuitenkin huomioitava, että pelkkä tuotteen edullinen hinta ei välttämättä tee siitä kilpailevia tuotteita parempaa. Loppuasiakas ei vertaile pelkkää hintaa, vaan usein myös tuotteiden ominaisuuksia ja muita teknisiä tietoja, joiden perusteella asiakas tekee päätöksen, mikä tuote on toista parempi. Jotta tuote erottuu muunkin kuin hinnan avulla, sitä voidaan kehittää esimerkiksi lisäämällä ominaisuuksia, parantamalla energiatehokkuutta, helpottamalla käyttöä, huoltoa ja korjausta tai parantamalla ergonomiaa tai ulkonäköä.

 

Energy efficiency v2

Lähes aina tuote ja tuotteen jatkokehittäminen ovat uniikkeja projekteja. Tästä syystä itse tuotteen kehittämiseen ei ole yhtä helppo keksiä suoraa esimerkkiä kuin kustannuksista puhuttaessa, sillä tärkeiksi koetut ominaisuudet riippuvat täysin tuotteesta. Oli kyseessä sitten ulkonäkö, ergonomia tai helppokäyttöisyys, asioiden priorisointi on tapauskohtaista; Vaikkapa suurikokoisen työkoneen suunnitellussa kokonaismassa tai ulkonäkö eivät ole yhtä merkittäviä tekijöitä kuin ne ovat kädessä pidettävän viihde-elektroniikan suunnittelussa.

Tarvitseeko tuote jatkokehitystä vai ei?

Vaikka yhteistä jatkokehitystapaa ei erilaisten tuotteiden välillä välttämättä ole, jatkokehittämisen tarvetta tarkastellaan samojen lähtökohtien ja pohdintojen kautta. Päätös, lähdetäänkö tuotetta jatkokehittämään, syntyy usein seuraavanlaisten kysymysten kautta: Ovatko tuotteen valmistuskustannukset liian suuret? Viekö tuotteen valmistaminen liikaa aikaa ja resursseja? Onko tuotteessa joitain turhia ominaisuuksia tai osia? Puuttuuko tuotteesta jokin toiminto, jota asiakas arvostaisi? Toimiiko tuote kuten sen halutaan toimivan? Voisiko se toimia paremmin? Voisiko sen käyttö olla helpompaa? Onko tuotteen ulkonäkö nykyaikainen ja miellyttävä? Ovatko tuotteen materiaalit sopivia käyttöä ajatellen?

Jos tuote toimii halutulla tavalla, se on helppo ja edullinen valmistaa, asiakkaat pitävät siitä ja ostavat sitä jatkuvasti ja tuote on ulkonäöltään tyylikäs, todennäköisesti jatkokehitys ei ole järkevää. Muussa tapauksessa, jos jokin aiemmin luetelluista esimerkkikysymyksistä herätti ajatuksia ja jäi mietityttämään, voi olla tarpeen selvittää jatkokehityksen mahdollisuuksia.

Vaikka tuotteen jatkokehityskohteita ei noin vain keksisi, me tuotekehityksen ammattilaiset osaamme kysyä oikeat kysymykset ja selvittää juuri sinun tuotteesi jatkokehittämisen tarpeellisuuden ja sopivat ratkaisut sen toteuttamiseksi.

Jaa Somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn