Millaisia asiakkaita Optotecillä on?

Verkkosivuiltamme löytyy Referenssit-osio, josta löytyy muutamien asiakkaidemme logoja ja joitakin kuvia tuotteista, joita olemme suunnitelleet. Nämä ns. julkiset referenssit muodostavat kuitenkin vain murto-osan asiakkaista, joita meillä on vuosien varrella ollut ilo palvella. Tuotekehitystoiminnan luonteeseen kuuluu tietynlainen salamyhkäisyys, ja tuotekehityskumppanina meiltä odotetaan ehdotonta luottamuksellisuutta. Tästä syystä emme useinkaan voi kertoa asiakkaistamme tai heille tehtyjen projektien luonteesta kovin yksityiskohtaisesti, mutta tässä blogitekstissä raotamme hieman, minkä tyyppisiä asiakasyrityksiä meillä on ja millaisia projekteja erityyppisille asiakkaille teemme.

Konseptointiapua ja protosuunnittelua Pelle Pelottomille

Asiakkaamme voidaan jakaa toimintansa luonteen perusteella karkeasti kolmeen ryhmään: aloittelevat tuotekehittäjät, teollisuuden yritykset sekä erilaiset tuoteyritykset. Aloittelevat tuotekehittäjät ovat tyypillisesti yksityishenkilöitä tai mikroyrityksiä, joilla on idea uudesta tuotteesta. Tällaiset asiakkaat tarvitsevat apuamme esimerkiksi tuotteiden ideoinnissa ja konseptoinnissa, prototyypin suunnittelussa ja valmistuksessa tai tuotteen tuotantomenetelmän ja -kustannusten määrittämisessä. Projektiin voi sisältyä myös erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin liittyvää neuvontaa. Tyypillinen lähtötilanne tämän tyyppisen asiakkaan projektissa on se, että tuoteidea on vasta asiakkaan päässä tai kenties hahmoteltuna ruutupaperille. Esimerkkinä tämän tyyppisestä asiakkaasta voisi mainita viime vuonna tekemämme projektin, jossa asiakkaalla oli idea lemmikkieläimen hygieniatarvikkeesta. Autoimme asiakasta tuotekonseptin kehittämisessä ja laadimme valitun konseptin pohjalta 3D-mallin ja valmistuskuvat tuotteelle, jonka jälkeen teetimme tuotteen prototyypit.

Lisäkäsiä ja erikoisosaamista teollisuuden yrityksille

Teollisuuden yritykset muodostavat puolestaan hyvin monimuotoisen asiakasryhmän, jolla on hyvin moninaisia tarpeita. Osa asiakkainamme olevista tai olleista teollisuuden yrityksistä tarvitsee meiltä lisäresursseja omiin tuotekehitystiimeihinsä ja osa puolestaan ulkoistaa meille kokonaan jonkin tietyn tuotekehitykseen liittyvän osa-alueen, kuten mekaniikkasuunnittelun tai teknisen dokumentoinnin.

Lisäresursseja tarvitsevat yritykset vuokraavat meiltä mekaniikkasuunnittelijoita, jotka työskentelevät osana asiakkaan omaa tuotekehitystiimiä, useimmiten asiakkaan tiloissa. Lisäresurssitarpeet ovat vaihtelevan mittaisia, mutta tyypillisemmin tällaiset projektit kestävät muutamasta kuukaudesta yli vuoteen. Suunnittelijavuokraus on asiakkaalle joustava tapa hankkia lisäresursseja, ja se on järkevä vaihtoehto omien suunnittelijoiden palkkaamiselle erityisesti sellaisille yrityksille, joiden lisäresurssitarve on kausiluontoista tai joilla on tarve vaihtelevan tyyppisille resursseille. Lisäresursseja meiltä on ostanut esimerkiksi eräs ympäristöteknologiaan erikoistunut yritys, jossa suunnittelijamme tekivät esimerkiksi erilaisten kotelointiratkaisujen ja testauslaitteiden suunnittelua.

Suunnittelijavuokrausasiakkaiden lisäksi asiakkaisiimme kuuluu teollisuuden yrityksiä, jotka ulkoistavat meille erilaisia tuotekehitysprosessin osa-alueita. Yhdelle raskaan teollisuuden valmistusta tekevälle asiakkaallemme olemme esimerkiksi tehneet putkistojen hitsauskokoonpanojen suunnittelua, prosessiputkistojen komponenttien laskentaan ja valintaan liittyvää teknistä dokumentaatiota sekä putkien lämpö- ja virtaussimulointia. Lisäksi olemme tehneet useille teollisuuden yrityksille erilaisten kuljettimien mekaniikkasuunnittelua.

Laaja kirjo palveluita tuoteyrityksille

Myös tuoteyritysten asiakassegmentti koostuu hyvin monen tyyppisistä yrityksistä, joita palvelemme hyvin laajalla skaalalla. Karkeasti jaoteltuna tähän segmenttiin kuuluu optisia, elektronisia ja lääketieteen laitteita valmistavia yrityksiä. Monet projektit liittyvät uusien tuotteiden suunnitteluun tai olemassa olevien tuotteiden jatkokehittämiseen, mutta eivät lähellekään kaikki. Meillä on ollut asiakkaana esimerkiksi yritys, joka oli kehittänyt elektronisen kuluttajatuotteen ja tarvitsi apuamme tuotteen markkinoinnissa tarvittavan teknisen dokumentaation suhteen. Tämän asiakkaan projektiin sisältyi mm. CE-merkintään liittyvän dokumentaation määrittämistä ja tuottamista sekä tuotepakkaukseen tulevien merkintöjen ja ohjedokumenttien määrittämistä ja tuottamista. Toisella asiakkaalla oli tuote, jonka lukitusjärjestelmän ja koteloinnin murronkestävyys oli tarpeen todentaa testaamalla. Tälle asiakkaalle laadimme testaussuunnitelman ja suoritimme myös itse murtotestauksen.

 

Asiakaskuntaamme kuuluu siis hyvin monen tyyppisiä yrityksiä, ja myös asiakkaiden tarpeet ovat hyvin monenkirjavat. Laajan asiakasjoukon palveleminen vaatii meiltä suunnittelutoimistona luonnollisesti hyvin laajaa osaamispääomaa, mutta me näemme asian positiivisena, itseään ruokkivana kehänä: mitä monipuolisempia projekteja suunnittelijamme pääsevät tekemään, sitä monipuolisemmiksi tuotekehityksen asiantuntijoiksi he pääsevät kehittymään ja sitä paremmin pystymme olemaan nyt ja tulevaisuudessa asiakkaidemme tukena heidän moninaisissa tuotekehityshaasteissaan.

Jaa Somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn