Mielenkiintoinen uusi EAKR-hanke Optotecillä

Optotec Group Oy:ssä on käynnistetty mielenkiintoinen uusi kehityshanke, johon yrityksellemme on myönnetty rahoitus Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -hankeohjelman Innovatiivinen Suomi (EAKR) -toimintalinjan puitteissa.  

Hankkeen nimi on ”Kasvua ja kilpailukykyä tuotantokyvykkyyttä kehittämällä” ja sen toteutusaika on 1.3.2023-29.2.2024.

Hankkeessa selvitetään uuden tuotantopalvelun toteutettavuus, jolla saadaan kasvua ja kilpailukykyä tuotantokyvykkyyttä kehittämällä ja yrityksen liiketoiminnan strategiaa uudistamalla.

Uusi tuotantopalvelu tähtää polymeerien määrän vähentämiseen ja osittaiseen korvaukseen hyödyntäen virumisilmiön tuntemusta.

Tarkempaa tietoa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -hankeohjelman sisällöstä ja tavoitteista saat Rakennerahastot.finettisivulta. 

Jaa Somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn