Klaimber-henkilönostimen matka ideasta kaupalliseksi tuotteeksi

Kailamed on vuonna 2018 perustettu apuvälineitä suunnitteleva ja valmistava yritys, jonka missiona on, että mahdollisimman moni meistä voi elää itsenäistä, omatoimista elämää tasavertaisena muiden kanssa – riippumatta esimerkiksi heikentyneestä fyysisestä kunnosta, erilaisista liikuntarajoitteista tai sairauksista.

Kailamed on kehittänyt Klaimber-henkilönostimen, jonka avulla alentuneen toimintakyvyn omaava henkilö pääsee lattialta ylös omatoimisesti, turvallisesti ja helposti. Klaimber on aina käyttövalmis, toimii ilman sähköä ja sitä voi käyttää yksin. Nousu lattialta tapahtuu kevyellä ylävartalon keinuliikkeellä, siirtämällä painopistettä oikealle ja vasemmalle.

Optotecillä on ollut ilo ja kunnia olla osa Klaimberin matkaa.

Tuoteideasta prototyypiksi

Klaimberin tarina sai alkunsa viitisen vuotta sitten, kun Kailamedin toimitusjohtaja Marko Kailasuo keskusteli lapsena polion sairastaneen Salme Niemen kanssa tämän liikuntarajoitusten mukanaan tuomista arjen haasteista. Salme kertoi, että pudotessaan lattialle hän pääsee ylös kasaamalla kirjoja vuoroin oikean ja vuoroin vasemman pakaransa alle. Markosta tämä kuulosti työläältä ja jopa vaaralliselta, ja hän jäi pohtimaan, että eikö lattialta ylös pääsemiseen tosiaankaan olisi mitään parempaa ja turvallisempaa keinoa.

Tämä oli alkusysäys Klaimberina nykyään tunnetun henkilönostimen kehitystarinalle. Klaimberin ensimmäinen prototyyppi näki päivänvalon kesällä 2017. Kyseinen prototyyppi oli toteutettu hydraulisella voimansiirtotekniikalla, mutta tätä ratkaisua ei lopulta pidetty tyydyttävänä, koska hydrauliöljyä sisältävä tuote nähtiin kotikäytössä epäkäytännöllisenä.

Marko keskusteli asiasta insinöörituttavansa Heikki Alakontiolan kanssa, joka alkoi selvitellä, olisiko henkilönostin mahdollista toteuttaa mekaanisella voimansiirtotekniikalla. Keväällä 2018 tekniikalle päästiin hakemaan patenttia, ja patentin varmistuessa tuoteidean ympärille perustettiin Kailamed-yritys. Heikki alkoi kehittää omassa autotallipajassaan Klaimberin mekaaniseen voimansiirtoon perustuvaa prototyyppiä. Suunnittelun alkuvaiheessa hän teki lukuisia kokeiluja sen suhteen, mikä olisi paras toteutustapa nostomekanismille. Myös ihanteellisten komponenttien löytäminen oli omanlaisensa prosessi.

Prototyypin viimeistely tuotantoversioksi

Alkuvuodesta 2020 Klaimberin prototyyppi oli saatu sille mallille, että tuotteen vieminen massatuotantoon alkoi vihdoin olla ajankohtaista. Tässä vaiheessa Klaimberin kehitystyöhön päätettiin ottaa mukaan vankalla tuotannollistamisosaamisella varustettu Optotec vastaamaan tuotteen tehdaskuntoon saattamisesta.

Moni ensimmäistä tuotettaan kehittävä kuvittelee, että kun proto ja piirustukset ovat valmiit, niin 90 % työstä on tehty. Todellisuudessa työtä on tämän jälkeen edessä vielä ihan valtavasti. Optotecillä oli siis hyvin merkittävä rooli tuotteemme tuotantokuntoon ja markkinoille saamisessa”, toteaa Kailasuo.

Kailamedin ja Optotecin yhteistyö käynnistyi kevyellä tilannekartoituksella, jossa määritettiin tuotteen lähtötilanne ja massatuotantovaiheeseen siirtymisen edellyttämät toimenpiteet. Tilannekartoituksen pohjalta tehtiin pieniä parannuksia tuotteen designiin sekä hiottiin piirustukset kuntoon mm. materiaalivalintojen, osien koodausten ja toleranssien osalta. Piirustusten lisäksi Optotecin työn tuloksena syntyi tuotteen valmistuksessa tarvittava tekninen dokumentaatio, kuten valmistus- ja kokoonpanopiirustukset. Yhdessä Kailamedin laatupäällikön kanssa laadittiin myös tuotannon testiohjeet.

Klaimber ja Kailamed Oy:n toimitusjohtaja Marko Kailasuo

Tuotannon ylösajon tukeminen

Elokuussa 2020 Optotecin toimitusjohtaja matkusti Keski-Euroopassa sijaitsevalle tehtaalle valvomaan Klaimberin esisarjan valmistusta sekä kestotestin suoritusta. Tuolloin Klaimberista valmistettiin kymmenen kappaleen esisarja ja tuotetta testattiin laadittujen testiohjeiden mukaisesti.

Esisarjan valmistaminen ennen massatuotantovaihetta on tärkeää, koska vasta valmistusvaiheessa nähdään, miten suunnittelijan pöydällä syntyneet ratkaisut toimivat käytännössä. On esimerkiksi sellaisia tilanteita, joissa tehdas ei pystykään toteuttamaan jotain asiaa suunnittelijan kaavailemalla tavalla, vaikka se teoriassa pitäisikin olla mahdollista. Tästä syystä tehtaalla paikan päällä oleminen tuotannon ylösajovaiheessa on merkittävä etu, koska valmiin tuotteen näkeminen omin silmin heti sen tullessa tuotannosta helpottaa huomattavasti mahdollisten ongelmien havaitsemista. Myös ratkaisujen pohtiminen on huomattavasti nopeampaa ja näppärämpää, kun ollaan tehtaan väen kanssa saman pöydän äärellä. 

Klaimberin kohdalla esisarjan valmistuksen yhteydessä havaittiin vielä joitakin muutostarpeita suunnittelussa ja piirustuksissa sekä tuotannon testiohjeissa. Tämän jälkeen piirustuksia hiottiin vielä mm. toleranssien osalta, jotta tuotteesta saatiin mahdollisimman hyvin toimiva ja helposti valmistettava.    

Massatuotantoon ja markkinoille

Loppuvuodesta 2020 Klaimber oli valmis siirrettäväksi massatuotantoon, ja markkinoille tuote saatiin alkuvuodesta 2021. Tänä päivänä tuotetta myydään jälleenmyyjäverkoston kautta niin yksityishenkilöille kuin julkiselle puolellekin. Klaimberin päämarkkina-aluetta on tällä hetkellä Pohjoismaat, ja tuotetta on myyty myös mm. Hollantiin ja jopa Uuteen-Seelantiin saakka. Universaalin luonteensa ansiosta tuotteella on potentiaalia laajoille kansainvälisille markkinoille. Tuotetta suojaavat patentit Suomessa ja Kiinassa, ja patentointi on vireillä Euroopan EPO-maissa, Japanissa ja Australiassa.

Matka jatkuu

Tuotekehityksen luonteeseen kuuluu, ettei mikään tuote ole koskaan valmis. Myös Klaimberia pyritään kehittämään kaiken aikaa paremmaksi mm. tuotteen käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. 

Osa muutostoiveista on mahdollisia ja osa mahdottomia. Kun saamme kehitysidean tuotteeseen, kysymme Optoteciltä, onko se toteutettavissa. Optoteciltä saamme aina asiantuntevan vastauksen siihen, onko jokin muutos tehtävissä ja kuinka iso työ sen toteuttaminen on. Optotec kertoo myös suoraan, mikäli jonkin muutoksen tekeminen ei ole mahdollista tai järkevää, ja tarjoaa näissä tilanteissa vaihtoehtoisia tapoja muutoksen toteuttamiseen. Alalta löytyy sellaisiakin toimijoita, jotka lupaavat, että kaikki on mahdollista, joten arvostan Optotecin suoraa ja rehellistä toimintatapaa”, Kailasuo päättää.  

Lisätietoja tuotteesta: www.kailamed.fi/klaimber

Jaa Somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ota yhteyttä