Kauanko tuotteen suunnittelu kestää?

Kun tuoteidean saanut asiakas ottaa meihin yhteyttä, yksi asia, joka häntä lähes poikkeuksetta kiinnostaa, on se, kuinka kauan tuotteen suunnittelu kestää. Etenkin, mikäli kyse on kaupallisesta tuotteesta, jolla on tarkoitus päästä tekemään tuottoa, asiakas haluaa yleensä tietää, kuinka kauan tuotteen valmistukseen ja markkinoille saamiseen suunnilleen tulee varata aikaa, eli missä vaiheessa hän voi odottaa, että tuote alkaa tuottaa hänelle positiivista kassavirtaa.

Tähänkään kysymykseen ei ole olemassa yksinkertaista vastausta, sillä se, kauanko tietyn tuotteen suunnittelu kestää, riippuu hyvin monista eri tekijöistä. Tässä blogitekstissä avaamme keskeisimpiä tuotteen suunnittelun kestoon vaikuttavia tekijöitä, joita ovat:

  1. Konseptin selkeys / vaatimusten tarkkuus
  2. Tuotteen käyttökohde ja vaatimukset
  3. Valmistustekniikka
  4. Osien määrä ja/tai monimutkaisuus

1. Konseptin selkeys ja vaatimusten tarkkuus

Mikäli tuotteen konsepti ja vaatimukset on pohdittu huolella varsinaisen suunnittelutyön alkaessa, tuotteen suunnitteluvaihe sujuu huomattavasti jouhevammin kuin silloin, kun suunnittelussa lähdetään liikkeelle hyvin epämääräisestä tuoteideasta. Jälkimmäisessä tapauksessa on hyvin yleistä, että tuotteen vaatimukset tarkentuvat vasta suunnittelun edetessä, jolloin suunnittelumalliin joudutaan tekemään välikatselmointien yhteydessä muutoksia, ja muutosten tekeminen luonnollisesti pitkittää suunnitteluvaiheen kestoa. Vaatimusten merkitystä suunnitteluun on käsitelty yksityiskohtaisemmin aiemmassa blogitekstissämme ”Mitä tietoja suunnittelutoimisto tarvitsee voidakseen suunnitella tuotteen”. 

2. Tuotteen käyttökohde ja vaatimukset

Silloin, kun suunniteltava tuote on prototyyppi tai ad hoc -tarpeeseen kehitettävä yksittäistuote, suunnitteluvaihe on yleensä huomattavasti lyhyempi kuin vaikkapa silloin, kun suunnitellaan tuotetta massavalmistukseen. Prototyyppien suunnittelussa pääpaino on usein suunnittelun nopeudessa, kun taas esimerkiksi lopputuotteen hinta ja ulkonäkö ovat toisarvoisia. Tällaisten tuotteiden suunnittelu ja valmistus voi nopeimmillaan onnistua jopa muutamassa päivässä.

Massavalmistukseen menevien tuotteiden kohdalla tilanne on usein juuri päinvastainen, eli valmistuskustannukset ovat prioriteettilistan kärkipäässä ja myös tuotteen ulkonäöllä on usein suurempi merkitys. Käytännössä valmistuskustannuksiin voidaan vaikuttaa mm. materiaalivalinnoilla, valmistustekniikkaa koskevilla valinnoilla sekä suunnitteluteknisillä ratkaisuilla. Tällaisten tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen kesto vaihtelee muutamista viikoista muutamiin kuukausiin.

3. Valmistustekniikka

Toisilla valmistustekniikoilla valmistettavien tuotteiden suunnittelu ja/tai valmistus on lähtökohtaisesti nopeampaa kuin toisilla. Esimerkkinä nopeasta valmistustekniikasta voitaisiin mainita 3D-tulostaminen, jolla tuotteen voi saada valmistettua jopa muutamassa tunnissa. 3D-tulostaminen sopii parhaiten pienehköjen osien valmistukseen ja ontelomaisten osien tekemiseen tietyin reunaehdoin.

Mikäli tuote taas suunnitellaan valmistettavaksi alumiinivalu- tai ruiskupuristusmenetelmällä, tulee tuotteen suunnitteluvaiheessa huomioida monenlaisia asioita, kuten syöttöpisteen paikka, huokosten syntyminen, ulostyöntötappien paikat sekä pinnanlaatuvaatimukset, jotta tuote ylipäätään on mahdollista valmistaa ko. menetelmillä. Lisäksi aikaa kuluu myös muottien suunnitteluun ja valmistukseen sekä koeosien tekemiseen, ja kaikkinensa näihin vaiheisiin kuluu helposti useampi kuukausi. Huomioitavaa kuitenkin on se, että siinä vaiheessa, kun muotti on käyttövalmis, tuotetta pystytään valmistamaan nopeasti ja kustannustehokkaasti suuria määriä, joten nämä menetelmät soveltuvat erityisen hyvin massatuotantotuotteiden valmistukseen.

4. Osien määrä ja/tai monimutkaisuus

Tuotteen osamäärä ja/tai osien monimutkaisuus vaikuttavat myös suunnittelun kestoon monen eri mekanismin kautta. Ensinnäkin jos tuote koostuu useasta komponentista, jokaisen yksittäisen komponentin suunnittelu vie luonnollisesti oman aikansa, ja lisäksi komponenttien yhteensopivuuden huomioiminen suunnittelussa vie aikaa, mikä tekee suunnittelusta hitaampaa verrattuna yhdestä kappaleesta koostuvan tuotteen suunnitteluun. 

Monimutkaisessa tuotteessa lisäksi mm. komponenttien keskinäinen sijoittelu, materiaalit ja mittasuhteet voivat olla hyvin kriittinen asia esimerkiksi tuotteen suoritustehon tai toimivuuden kannalta, joten tavoitellun kokonaisuuden aikaansaaminen vaatii paljon aikaa. Hyvä esimerkki tuotteesta, jossa on paljon osia ja monimutkainen rakenne, on kamera. Tämän tyyppisen tuotteen suunnitteluun vielä oman haasteensa tuo se, että komponentit tulee saada mahdutettua pieneen tilaan.

Vastaus kysymykseen ”kauanko tuotteen suunnittelu kestää” on siis ”tuotteesta riippuen muutamasta päivästä muutamiin kuukausiin”. Mikäli haluat tietää, kauanko juuri sinun tuoteideasi toteutus vaatisi aikaa, ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin käydään yhdessä läpi tuotteesi luonne ja vaatimukset, jonka jälkeen voimme antaa sinulle aikataulu- ja hinta-arvion tuotteesi suunnittelulle. 

Jaa Somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn