Jos jonkin tuotteen toteutukseen on olemassa useita vaihtoehtoisia tapoja, miten niistä valitaan paras?

Olipa suunnitteluprojektin aiheena uusi tuote tai vanhan tuotteen jatkokehittäminen, päädytään suunnittelutyössä harvoin tilanteeseen, jossa toteutukseen olisi vain yksi ainoa ratkaisu.  Oli lähtökohta mikä tahansa, tuotekehitysprojekteissa joudutaan tekemään paljon vertailuja ja valintoja: Mikä valmistustapa on sopivin, mikä materiaalivalinta on toimivin, ja niin edelleen.

Yksinkertaisissa tuotteissa tai jo olemassa olevien tuotteiden jatkokehittelyssä on usein tarkkaan tiedossa, mitä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia tuotteelta vaaditaan. Tämän tyyppisissä projekteissa suunnittelutyö lähtee jo varhaisessa vaiheessa muodostumaan kohti yhtä ja ainoaa ratkaisua, sillä suunnittelutyö on tarkkaan rajattu ja on selvästi tiedossa, mitä pystytään tekemään ja mitä ei. Tarpeeksi kattavilla lähtötiedoilla voidaan siis melko hyvin sulkea pois toimimattomia ideoita ja näin ollen löytää paras ratkaisu helposti.

Sen sijaan täysin uuden tuotteen suunnittelussa päädytään harvoin tilanteeseen, jossa on olemassa vain yksi ainut tapa tehdä asioita, sillä kun aiheesta ei projektia aloittaessa tiedetä tarpeeksi tarkkaan, ei myöskään suunnittelun reunaehtoja ole voitu määritellä tarpeeksi tarkasti. Toisaalta liian tarkkaa rajausta ei edes kannata tehdä liian varhaisessa vaiheessa, jotta ei päädytä vahingossa rajaamaan potentiaalista vaihtoehtoa ulos ilman, että siihen olisi edes perehdytty.

Etsi uusia näkökulmia

Kun suunnittelun edetessä huomataan johonkin asiaan löytyvän monta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa, pitää pyrkiä vertailemaan vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen vertailu ja parhaan toteutustavan valinta ovat tärkeitä, mutta loppujen lopuksi melko suoraviivaisia toimenpiteitä. Valintakriteerit riippuvat täysin siitä, mitä ominaisuuksia asiakas haluaa tuotteessaan painottaa, ja mitkä ovat juuri kyseiselle tuotteelle tärkeimpiä ominaisuuksia. Yhtä oikeaa tapaa tai perussääntöjä tähän kysymykseen ei siis ole.

Vertailua ja valintaa on helpointa lähteä selittämään esimerkin avulla. Otetaan esimerkiksi suunnitteluprojekti, jossa jonkin laitteen yhteyteen halutaan asentaa valaisin, jolla valaistaan työskentelyaluetta. Valaistuksen toteuttamiseksi tulee mieleen oikeastaan vain kaksi yleisesti käytössä olevaa tapaa. hehkulamppu- tai led-valaisin. Kumpikin tekee sen, mitä valaisimelta haluttiin, eli sillä voidaan valaista työskentelyalue. Näin ollen nämä kaksi vaihtoehtoa ovat lähtökohtaisesti keskenään yhtä toteuttamiskelpoisia tapoja. Jotta näistä kahdesta voidaan valita juuri tähän käyttökohteeseen sopivin vaihtoehto, tutkitaan muita tekijöitä, joihin valinta tulee vaikuttamaan.

Explore options

Kaikki vaikuttaa kaikkeen

Voisi ajatella, ettei näin yksinkertaisesta esimerkistä pysty keksimään kovin montaa vertailunaihetta, mutta löytyyhän niitä:

Onko valaisimien saatavuudessa eroa? Onko hintaeroa? Onko hehkulampun tuottamasta hukkalämmöstä haittaa? Voiko tätä hehkulampun tuottamaa lämpöä hyödyntää jotenkin? Mistä valaisin saa sähkön? Onko tarpeen miettiä valaisimen sähkönkulutusta ja energiatehokkuutta? Mihin valaisin on mahdollista kiinnittää? Miten suuri alue tulee valaista? Miten painava valaisin saa olla? Lisäksi voisi miettiä mahdollisten korjaus- ja huoltotöiden helppoutta, tai sitä, esiintyykö laitteessa tärinää, sillä se voi vaikuttaa heikentävästi hehkulampun käyttöikään. On myös huomioitava valon värisävy, sillä hehkulampun valo on usein kellertävä, kun taas ledejä saa lähes kaikissa eri värisävyissä.

 

Vaikka esimerkkitilanne on yksinkertainen, vertailtavia ominaisuuksia löytyi yllättävän paljon. Näistä esiin tulleista kysymyksistä löytyy todennäköisesti jokin tekijä, joka rajaa toisen vaihtoehdon kokonaan pois jättäen jäljelle vain yhden vaihtoehdon, jonka voidaan todeta olevan paras tähän käyttökohteeseen. Esimerkkitilanteessa vaikkapa pienen sähkönkulutuksen ollessa merkittävä etu päädyttäisiin led-valaisimeen. Jos taas valaisin tulee ulkokäyttöön, hehkulampun tuottama hukkalämpö voisi auttaa estämään valaisimen jäätymisen talvella ja hehkulamppu olisi näin ollen led-valaisinta parempi vaihtoehto.

Vertaile objektiivisesti ja tutki useista eri näkökulmista

Tuotekehitysprojekteissa päädytään puntaroimaan vaihtoehtojen välillä lähinnä siksi, että projektin alussa ei ole päätetty tarpeeksi tarkkoja reunaehtoja suunnittelulle. Suunnittelun alussa ei joko tiedetä aiheesta tarpeeksi, tai ei haluta rajata suunnittelua liikaa, ettei vahingossa rajattaisi pois joitain vaihtoehtoja, joita ei osata vielä kuvitella. Toisin sanoen väljät reunaehdot mahdollistavat sen, että samaan lopputulokseen on mahdollista päästä useilla eri vaihtoehdoilla. Koska jokainen projekti, jokainen tuote ja jokainen toteutusvaihtoehto on erilainen, selvittämällä tuotteen käyttöön ja toimivuuteen vaikuttavia asioita aiheen ympäriltä löydetään juuri kyseiseen tilanteeseen parhaiten sopiva ratkaisu.